10 gode råd til spillere, trænere og forældre

Her er 10 gode råd til spiller, træner og forældre, som hvis de efterleves er med til at gøre klubben et rart sted at være for alle:


Spiller:

1. Jeg kommer lidt før tid, så jeg er helt klar til at træne når min træningstid starter
2. Jeg spiser fornuftigt og har medbragt drikkevarer til træningen
3. Jeg lytter til hvad træneren siger og forsøger så godt jeg kan at følge instruktionerne
4. Jeg opfører mig ordentligt på banen, dømmer fair og giver pointet til modstanderen, hvis jeg er i tvivl. 
5. Jeg tager godt imod nye spillere og forsøger at inddrage dem i det sociale liv i klubben
6. Jeg passer på boldene og lægger dem i spanden efter brug. 
7. Jeg prioriterer deltagelse i holdkampe højt og deltager så vidt muligt i åbne turneringer for at blive bedre.
8. Ved holdkampe siger jeg tak for kampen og giver modstanderen hånden -ingen hoveren, ingen sure miner. 
9. Jeg bakker min doublemakker op og hepper på mine kammerater til holdkampe og turneringer.
10. Jeg giver en hjælpende hånd med i klubben, hvis jeg bliver bedt om det.

Forældre:

1. Jeg sørger for, at mit barn har en god ketcher og gode indendørs sko. 
2. Jeg sørger for at fortælle klubben, hvis vores kontaktoplysninger ændrer sig.
3. Jeg betaler kontigent mv. til tiden
4. Min planlægning forsøger at tage højde for holdkampe og turneringer, som mit barn bør deltage i
5. Jeg hjælper til i klubben efter bedste evne og mulighed.
6. Jeg udviser en positiv adfærd under kampe - det skal jo være sjovt for børnene at spille badminton.
7. Jeg støtter op om mit barns spil og forsøger ind imellem at tage mit barn til turneringer. 
8. Jeg henvender mig til træneren eller ungdomsformanden, hvis der er problemer, f.eks. mobning eller utilfredshed. 
9. Jeg lærer reglerne og taktikken i badminton, så jeg kan coache, når der opstår et behov for det. 
10. Jeg snakker med mit barn om det vigtige i at opføre sig pænt på banen og om at være en god makker og kammerat.

Træner:

1. Jeg møder lidt før tid, så jeg kan starte træningen til tiden
2. Jeg møder velforberedt til hver træning og lærer hurtigst muligt spillernes navne.
3. Jeg sørger for passende udfordringer for både de gode og de mindre gode spillere.
4. Jeg hjælper med at få flyttet en spiller til et andet hold, hvis spillerens niveau ikke passer med holdets.
5. Jeg tager med ud til holdkampe, turneringer og sociale arrangementer, i det omfang jeg har mulighed for det
6. Jeg sørger for, at holdlisterne altid er opdaterede og melder ændringer til cheftræneren.
7. Jeg følger den overordnede træningsplan for sæsonen, men sætter mit eget præg på den.
8. Jeg sørger for, at hallen er ryddet op, inden jeg går fra hallen.
9. Jeg deltager aktivt i trænermøder i løbet af sæsonen.
10. Jeg melder til cheftræneren i god tid, hvis jeg er forhindret i at komme til en træning