Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække som medlem, medarbejder eller bestyrelsesmedlem har gjort en særlig indsats for Hørsholm Badminton Klub og dens medlemmer - eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben. 

Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen, som suverænt afgør, om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem. Indstillingen skal være skriftlig og med en fyldestgørende begrundelse for at vedkommende er kandidat til titlen æresmedlem. 

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt. 


Følgende har opnået udnævnelsen:

1949    Otto Elsøe (medstifter)
1949    Sif Hansen (medstifter)
1951    Arne Bruun
1962    Verner Hansen
1966    Svend Aage Hansen
1974    Hother Lindhardtsen
1991    Bjarne Hansen
1997    Jørgen Wichmann
2002    Stig Jørnung
2007    Poul Erik Thamdrup
2009    Anker Blauenfeldt
2015    Inge Wichmann